Юридичні послуги.
Фінансовий та правовий
консалтинг.

ру en

Товариство з обмеженою відповідальністю Консалтинг Плаза було створено в 2009 році колишніми працівниками банківського сектору економіки, маючих великий (більше десяти років) досвід роботи по поверненню проблемної заборгованості та працюючих в даному напрямку в провідних банківських установах України. Керуючим партнером компанії є Сергій Грицай. До заснування компанії пан Сергій працював на керівних посадах в декількох провідних кредитно-фінансових установах, також пан Сергій має досвід роботи на державній службі, працював в Міністерстві економіки України, відповідав за напрямки реформування відносин власності та банкрутства. Пан Сергій також був членом експертно-апеляційної Ради при Держкомпідприємництві. Пан Сергій має дві вищих освіти (юридичну та економічну), а також отримав ступінь МВА в 2009 році. В компанії Сергій відповідає за загальну координацію проектів та зовнішні зв’язки.

Наші цінності

Відповідальність
Якість
Досконалість
Конфіденційність

Наш підхід

Виключна компетенція
Бездоганна ділова репутація
Повна конфіденційність
ндивідуальний підхід
Більше тисячі успішно реалізованих кейсів

Наші клієнти

КБ “БМ Банк”
МКБ “Піреус Банк”
КБ “Надра Банк”
UniCredit Leasing
КБ “Столиця”
ТОВ “Вінниця енерго-сервіс”
ТОВ “Фруктовий Світ”
ТОВ “Газотрон Люкс”
ТОВ “Алюміній сервіс індустрія”

Наші послуги

Корпоративне право

 • злиття/поглинання
 • купівля/продаж корпоративних прав
 • проведення реорганізації підприємств
 • організація та здійснення корпоративного управління
 • проведення due-dilidgence

Для успішного ведення бізнесу є дуже важливим факт правильного юридичного оформлення всіх правовідносин, розробки оптимальної стратегії співпраці та юридичної конструкції, створення компанії або реорганізація існуючої корпоративної структури, взаємовідносин засновників та мінімізація ризиків під час створення, діяльності підприємств, організації фінансування, проведення реорганізації або їх ліквідації.

Представництво та юридичне супроводження інтересів клієнтів в проектах злиття та поглинання, реорганізації юридичних осіб, що виникають під час діяльності підприємства пропонує Вам компанія “Консалтинг Плаза”.

 • Проведення юридичного due-diligence компаній, стану активів, підготовка висновків та рекомендацій
 • Структурування угод М&А, а також повний їх юридичний супровід
 • Підготовка транзакційних документів (угоди купівлі-продажу корпоративних прав, протоколи домовленностей, акціонерні угоди, угоди щодо організації фінансування)
 • Структурування транзакцій з урахуванням особливостей податкового та корпоративного законодавства як України, так і іноземних юрисдикцій
 • Захист прав мажоритарних/міноритарних акціонерів, інвесторів

Також спеціалісти компанії мають практичний досвід в частині надання консультацій щодо організації корпоративного управління.

Банківське та фінансове право

 • Надання послуг кредитно-фінансовим установам щодо стягнення проблемної заборгованості, захист інтересів кредиторів в процедурах банкрутства
 • Послуги юридичним особам при проведенні реструктуризації угод, захисту їх законних інтересів
 • Надання послуг з консультування, захисту інтересів кліентів при взаємодії з кредитно-фіінансовими установами з тимчасовими адміністраціями та ліквідаторами від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Маючи безпосередній практичний досвід роботи в кредитно-фінансових установах ми маємо великий досвід консультування клієнтів у всіх секторах економіки з питань банківського та фінансового права. Враховуючи практичний аспект ми здатні допомогти задовільнити потреби клієнта та забезпечити адекватний захист його інтересів.

Ми здійснювали консультування по всіх аспектах фінансування проектів та допомогали своїм клієнтам:

 • в організації банківського фінансування, випуску облігацій, організації фінансування за рахунок випуску акцій, субординованого фінансування
 • організація фінансування придбання активів, включая лизинг, в тому числі міжнародного фінансування
 • підготовку проектів фінансових документів
 • проведення оцінку ризиків та інших видів аудиту
 • випуск цінних паперів та підготовку документації у зв'язку випуском облігацій, організації та проведення розрахунків з використанням цінних паперів, акредитивної форми розрахунку та інших фінансових інструментів
 • супроводження фінансування міжнародної торгівлі
 • супроводження проектного фінансування

Компанія “Консалтинг Плаза” пропонує повний спектр юридичних послуг комерційним банкам, страховим та лізінговим компаніям, компаніям з управління активами, факторинговим компаніям, а також їх клієнтам, контрагентам, який включає підготовку необхідних документів, супроводження транзакцій, супроводження та проведення реєстраційних дій, представництво інтересів в регуляторних установах.

Врегулювання спорів

 • досудове врегулювання спорів
 • допомога в проведенні реструктуризації заборгованості
 • організація викупу заборгованості
 • супроводження інвестування/викупу проблемних або іпотечних активів

В останній час все більше виникає ситуацій, в яких існує необхідність звернення до професійного посередника (медіатора) для сприяння в знайденні сторонами порозуміння та взаємовигідного рішення.

Це дає певні переваги всім учасникам процесу.

Переваги досудового врегулювання спорів

 • Цивілізоване врегулювання конфлікту
 • Збереження партнерських відносин
 • Оптимізація витрат
 • Відносно швидке врегулювання спору
 • Швидке виконання сторонами зобов’язань

Цивілізоване врегулювання конфлікту- найбільш м’який та оптимальний спосіб залагодити розбіжності між сторонами. Врегулювання спорів дозволяє завершити конфлікт мировою угодою, угодою про врегулювання спору (або іншою аналогічною угодою), яка буде в подальшому добровільно виконуватися обома сторонами.

Збереження партнерських відносин – досудове врегулювання дозволяє підтримати та зберегти партнерські відносини з контрагентами/кредиторами, оскільки врегулювання спору здійснюється мирним шляхом. Рішення суду, в будь-якому випадку не влаштовує одну з сторін, наявність довготривалих судових процесів та подальші процедури стягнення заборгованості не сприяють покращенню та налагодженню відносин та не відновить довіри між сторонами конфлікту.

Оптимізація витрат- судові витрати завжди потребують значного відволікання ресурсів. Оплата державного мита судів різних інстанцій, витрати на проведення експертиз, виконавчий збір, витрати на різноманітних залучених спеціалістів для супроводження судових процесів.

Відносно швидке врегулювання спору- дозволяє врегулювати конфлікт у відносно короткі терміни. Врегулювання спорів у судових процесах та на стадіях виконання рішення– довготривалий та витратний процес, який включає до себе багато складних та витратних процедур. Тому врегулювання спору без звернення до суду та застосування судових процедур потребує меньше часу та витрат на досягнення бажаного результату.

Швидке виконання сторонами зобов’язань – при врегулюванні конфлікту досягається результат, який влаштовує обидві сторони. Благодаря цьому, домовленості досягнуті сторонами, як правило виконуються добровільно, в повному обсязі та в обумовлені терміни.

Всім юридичним особам, які звертаються до нашої компанії ми завжди рекомендуємо в першу чергу спромогтися вирішити конфлікт шляхом переговорів. Ми активно співпрацюємо з кредитно-фінансовими установами, колекторськими та факторинговими компаніями для пошуку та реалізації взаємовигідних рішень (досудовому врегулюванню спорів, надання практичної допомоги в проведенні реструктуризації заборгованості, в організації викупу заборгованості, супроводженні інвестування/викупу проблемних або іпотечних активів).

Наша допомога:

 • Розробка стратегії правового захисту та укріплення переговорної позиції
 • Представлення інтересів клієнта в переговорному процесі
 • Збір та підготовка необхідної доказової бази
 • Підготовка процесуальних документів
 • Супроводження домовленностей

Юридичне супроводження

 • Розробка стратегії проведення судових процедур
 • Представництво в судах всіх інстанцій
 • Супроводження на стадії виконання судових рішень

Далеко не будь яку проблему можливо вирішити шляхом переговорів. Доволі часто, щооб доказати провину однієї сторони необхідно проводити розбирательство у судовому процесі. Якщо ваші права та законні інтереси порушено, причинено майнові або немайнові збитки та спір не вдається врегулювати шляхом переговорів, то прийдеться відстоювати власні інтереси в судах. Цілком вірогідна й зворотня ситуація- до вас подано позов та потрібна кваліфікована юридична допомога відповідних спеціалістів, які допоможуть правильно побудувати стратегію поведінки, підготувати доказову базу та здійснити представництво у судах всіх інстанцій. Наша компанія надає послуги щодо кваліфікованого представництва інтересів клієнтів в судах всіх інстанцій.

 • Розробка стратегії судового захисту
 • Представництво інтересів в судах всіх інстанцій
 • Представництво на стадії виконання судових рішень

Банкрутство

 • захист прав інтересів кредиторів/боржника на всіх етапах процедури банкрутства (розпорядження майном, санації, ліквідації)
 • надання послуг арбітражного керуючого
 • розробка планів санації
 • проведення аналізу фінансового стану боржника
 • підготовка мирових угод

Маючи великий досвід в банкрутстві, починаючі від нормо творчої діяльності, досвіду державного регулювання в даному напрямку та безпосереднього супроводження процедур банкрутства спеціалісти компанії “Консалтинг Плаза” забезпечують супроводження процедур банкрутства на усіх стадіях (розпорядження майном, санація, ліквідація).

Проведення підготовчих заходів, розробка схем реалізації проекту, проведення фінансового аналізу стану боржника, оцінка вартості його активів, здійснення правового аналізу загальної ситуації та вимог кредиторів у справі про банкрутство, розробка концепції оздоровлення та відновлення платоспроможності боржника, підготовка планів санації, складення мирових угод проведення реструктуризації, реорганізації, забезпечення організаційно-правового супроводження процедур відчуження активів боржників (торги, конкурси, аукціони), представлення інтересів у судах з метою захисту інтересів кредиторів/боржників, забезпечення участі в роботі комітетів кредиторів, зборах кредиторів, надання послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідаторів), розробка та реалізація схем захисту підприємств від “недружнього поглинання”.

Ми пропонуємо:

 • Комплексне супроводження процедур банкрутства
 • Надання послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 • Захист інтересів та прав кредиторів/боржників/інвесторів в процедурах банкрутства


Адреса

Консалтинг Плаза

вул. Городецького, 11-Б
м.Київ, Україна, 01001

Контакти

Соціальні мережі

LinkedIn
Facebook